414 lượt xem

Tóm tắt lý thuyết Hóa 12 chống liệt cho thí sinh thi THPT quốc gia | Educationuk-vietnam.org

TĐT Số muốn gửi đến các bạn thí sinh tài liệu tổng hợp toàn bộ lý thuyết môn Hóa lớp 12 một cách đơn giản và dễ hiểu để ôn tập.

Tóm tắt lý thuyết hóa 12 chống liệt – Tóm tắt lý thuyết chống liệt Hóa 12

Mỗi ngày 40 câu lý thuyết "chống liệt" môn Hóa - Ngày 1 - YouTube
Tóm tắt lý thuyết hóa 12 chống liệt

Chương 1: Este – Lipid

 • Bài 1: Este
 • Bài 2: Lipit
 • Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp
 • Bài 4: Bài tập về Este và Chất béo

Chương 2: Carbohydrate

 • Bài 5: Glucozơ
 • Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
 • Bài 7: Thực hành cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat
 • Bài 8: Thực hành điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Chương 3: Amino, Axit amin và Protein

 • Bài 9: Amen
 • Bài 10: Axit amin
 • Bài 11: Peptit và protein
 • Bài 12 Luyện tập Cấu tạo và tính chất của amin, axit amin và protein

Chương 4: Polyme và vật liệu polyme

 • Bài 13: Giới thiệu về polyme
 • Bài 14 Vật liệu cao phân tử
 • Bài 15: Thực hành polime và vật liệu polime
 • Bài 16: Thực hành một số tính chất của prôtêin và nguyên liệu cao phân tử

Chương 5: Giới thiệu về kim loại

 • Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
 • Bài 18: Tính chất của kim loại và dãy điện hoá của kim loại
 • Bài 19 Liên kết
 • Bài 20: Ăn mòn kim loại
 • Bài 21 Luyện kim
 • Bài 22: Luyện tập Tính chất kim loại
 • Bài 23 Luyện kim và ăn mòn kim loại
 • Bài 24: Tính chất thực hành, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại
READ  Phòng chăm sóc khách hàng – Khái niệm, chức năng và cơ cấu tổ chức | Educationuk-vietnam.org

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

 • Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của chúng
 • Bài 26: Các kim loại kiềm sống ở cạn và các hợp chất quan trọng của chúng
 • Bài 27: Nhôm và hợp chất của nó
 • Bài 28: Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm ở cạn và hợp chất của chúng
 • Bài 29: Thực hành tính chất của nhôm và hợp chất của nó
 • Bài 30: Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

 • Bài 31: Sắt
 • Bài 32: Hợp chất của sắt
 • Bài 33: Hợp kim của sắt
 • Bài 34: Crom và các hợp chất của nó
 • Bài 35: Đồng và các hợp chất của nó
 • Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
 • Bài 37: Thực hành tính chất hóa học của sắt và hợp chất của nó
 • Bài 38: Thực hành tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
 • Bài 39: Thực hành hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ

 • Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch
 • Bài 41: Nhận biết một số chất khí
 • Bài 42: Thực hành nhận biết một số chất vô cơ

Chương 9: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường

 • Bài 43: Hóa học và sự phát triển kinh tế
 • Bài 44: Hóa học và các vấn đề xã hội
 • Bài 45: Hóa học và các vấn đề môi trường
READ  Dotnet là gì? Con đường trở thành lập trình viên Dotnet | Educationuk-vietnam.org

Tóm tắt lý thuyết môn hóa lớp 12

Xem bản tóm tắt Hóa 12 online

 • Xem bản tóm tắt Hóa 12 Online tại đây: Xem ngay
Tóm tắt lý thuyết hóa học lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia 2021 Pdf
Xem bản tóm tắt Hóa 12 online

Link tải bản tóm tắt lý thuyết hóa học lớp 12 ôn thi THPT quốc gia 2022

 • Link tải bản tóm tắt lý thuyết hóa 12: Tải ngay

Nắm vững một số tên hóa học và lý thuyết Hóa chống liệt

-Thạch cao khan: CaSO4

-Thạch cao nung: CaSO4.H2O

-Thạch cao sống: CaSO4.2H2O

-Phèn chua KAl(SO4)2.12H2O

-Kim loại hoạt động hóa học yếu nhất chính là Fe

-HCHOCH3CHO là chất khí ở điều kiện thường

NaHCO3: chữa dạ dày, làm bột nở

Zn3P2: được dùng làm thuốc diệt chuột

-Tinh bột và xenlulozo không phản ứng với Cu(OH)2

-Saccarozo, tinh bột, xenlulozo không tham gia phản ứng AgNO3/NH3

-Ancol đơn chức không phản ứng với dung dịch Bazo

-C15H31COOH : axit pamitic. M=256

-C17H35COOH : axit stearic. M=284

-C17H33COOH : axit oleic. M=282-

-C17H31COOH : axit linoleic. M=280

-C17H29COOH : axit linolenic. M=278

-Monosaccarit: Glucozo; Fructozo

-Disaccarit: Saccarozo; Mantozo

-Polisaccarit: tinh bột; Xenlulozo

– Các chất lưỡng tính: Amino axit, nước, Al2O3Al(OH)3, ZnO, Cr2O3Pb(OH)2Cr(OH)3Cu(OH)2Sn(OH)2

– Kim loại dẻo nhất: Au

Lý thuyết hóa 12: Tổng hợp kiến thức và Tóm tắt theo từng chuyên đề
Nắm vững một số tên hóa học và lý thuyết Hóa chống liệt

Hy vọng thông qua abif viết trên, bạn sẽ biết đầy đủ những kiến thức chống liệt môn Hóa. Cảm ơn bạn đã đón đọc tại trang educationuk-vietnam.org.