1 lượt xem

Tóm tắt lý thuyết Sinh học ôn thi THPT QG | Educationuk-vietnam.org

Học hỏi Luôn chia sẻ tài liệu Tổng hợp lý thuyết sinh học 12 ôn thi đại học dành cho học sinh. Tài liệu tóm tắt đầy đủ các kiến ​​thức trong SGK một cách súc tích và khoa học giúp các em tiết kiệm thời gian ôn tập.

Tổng hợp kiến ​​thức sinh học 12

1. Kiến thức về Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

– Gen: Khái niệm, cấu trúc chung của gen cấu trúc

– Mã di truyền: Khái niệm, đặc điểm

2. Quá trình nhân đôi ADN

– Kiến thức chung về quá trình nhân đôi ADN

-Quá trình sao chép -NA

3. Phiên âm và dịch thuật

– Phiên mã: Khái niệm, cấu trúc, cơ chế phiên mã

Dịch: Hoạt hóa axit amin, tổng hợp chuỗi polypeptit

4. Điều hòa hoạt động của gen

– Các khái niệm

– Cấu trúc

Cơ chế điều chỉnh operon Lac

5, Đột biến gen

– Khái niệm và các dạng đột biến gen

Nguyên nhân gây ra đột biến gen?

– Cơ chế phát sinh đột biến gen

– Kết quả

– Vai trò và tầm quan trọng của đột biến gen

6. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

– Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể

– Đột biến cấu trúc của nhiễm sắc thể

7. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

– đột biến dị bội

READ  Soạn bài Nghĩa của câu (tiếp theo) | Educationuk-vietnam.org

– Đột biến đa bội

8. Tính luật thừa kế. Định luật Menden: Quy luật phân biệt

Phương pháp di truyền Menden

– Học thuyết khoa học

– Cơ sở tế bào học của các quy luật phân ly

9. Tương tác gen và tác động đa gen của gen

– Tương tác gen

– Tác động đa yếu tố của gen

10. Liên kết gen và trao đổi gen

– Liên kết gen

– Biến đổi gen

– Tìm hiểu hiện tượng liên kết gen và trao đổi gen

11. Di truyền liên quan đến giới tính

– Nhiễm sắc thể giới tính

– Các loại nhiễm sắc thể giới tính

– Thừa kế liên quan đến giới tính

12. Tác động của môi trường đối với sự biểu hiện của gen

– Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Tương tác giữa kiểu gen và môi trường

– Mức phản ứng của kiểu gen

13. Cấu trúc di truyền của quần thể

– Đặc điểm di truyền của quần thể

– Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và giao phối gần.

– Cấu trúc di truyền của quần thể giao phối

– Các dạng bài tập di truyền của quần thể

14. Chọn giống cây trồng vật nuôi dựa vào nguồn biến dị di truyền

– Tạo giống thuần dựa trên biến dị tổ hợp

– Tạo giống lai có ưu thế lai cao

15. Tạo giống mới bằng công nghệ tế bào và gây đột biến

– Tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến

– Nhân giống bằng công nghệ tế bào

16. Tạo ra giống mới nhờ công nghệ gen

– Công nghệ gen: Khái niệm, các bước thực hiện công nghệ chuyển gen

– Ứng dụng công nghệ gen trong chỉnh sửa gen

READ  Học phí học nấu ăn là bao nhiêu? Cơ sở nào dạy nghề đầu bếp nào uy tín? | Educationuk-vietnam.org

17. Di truyền y học

– Khái niệm về di truyền y học

– Các bệnh di truyền phân tử

– Các hội chứng bệnh liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể.

– Cung Cự Giải

18. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

– Bảo vệ vốn gen của loài người

– Một số vấn đề xã hội của di truyền học

19. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

Bằng chứng về sự tiến hóa

Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

20. Tham lam và học thuyết Darwin

– Nội dung chính

– Tìm hiểu toàn bộ học thuyết Darwin

21. Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

– Khái niệm tiến hóa và nguồn nguyên liệu

– Các nhân tố tiến hóa

22. Kiến thức về các loài

– Khái niệm về loài sinh vật

– Cơ chế cách li sinh sản giữa các loài

23. Quá trình hình thành loài

– Hình thành các loài khác nhau từ khu vực địa lý

– Hình thành các loài trong cùng một khu vực địa lý

24. Sự tiến hóa của sự sống thông qua địa chất

– Hóa thạch

– Lịch sử phát triển của thế giới sống qua địa chất

25. Phát triển con người

– Sự tiến hóa của loài người hiện đại

– Con người hiện đại và sự tiến hóa văn hóa

26. Nơi sống và các nhân tố sinh thái

– Môi trường sống và các yếu tố sinh thái

– Biên giới sinh thái

Học viên có thể tham khảo ngay khóa học: Học tốt Sinh học 12 dành cho quý thầy cô tổng hợp toàn bộ kiến ​​thức theo chương trình học sinh học lớp 12.

27. Các sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

– Quần thể sinh vật và quá trình hình thành quần thể sinh vật

READ  Bài thuyết minh về con trâu ở làng quê Việt Nam | Educationuk-vietnam.org

– Mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật

28. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

– Tỷ số giới tính

– Nhóm tuổi

– Sự phân bố các cá thể trong quần thể

– Mật độ cá thể của quần thể

– Kích thước quần xã sinh vật

– Tăng trưởng dân số

– Tăng dân số

29. Sự thay đổi số lượng cá thể của quần thể sinh vật

– Thay đổi số lượng cá thể

– Nguyên nhân nào gây ra sự biến đổi?

30. Quần xã sinh vật và các đặc điểm của chúng

– Các khái niệm về quần xã sinh vật

– Một số đặc điểm cơ bản của quần xã sinh vật

– Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã

31. Tính liên tục sinh thái

– Khái niệm về tính liên tục sinh thái

– Các kiểu liên tục sinh thái

– Nguyên nhân của việc này đã xảy ra

32. Hệ sinh thái

– Khái niệm về hệ sinh thái

– Các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái

– Các kiểu hệ sinh thái trên Trái đất

33. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

– Trao đổi vật chất trong quần xã sinh vật

– Eko Kulla

34. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

– Trao đổi vật chất thông qua chu trình sinh địa hóa

– Một số chu trình sinh địa hoá

– Sinh quyển

35. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

Đăng ký ngay khóa học: Ôn thi đại học để ôn lại toàn bộ kiến ​​thức một cách khoa học, dễ hiểu và nhận được nhiều ưu đãi đặc biệt từ Học Mãi.

Bài viết cùng chủ đề: