66 lượt xem

Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến tuyển dụng mới nhất năm 2022 | Educationuk-vietnam.org

– Căn cứ vào kế hoạch giao hàng tuần và thông báo của khách hàng, kiểm tra hồ sơ và đảm bảo các điều kiện giao hàng như:
+ Kiểm tra hợp đồng và phụ kiện về: mặt hàng, mã hàng, số lượng, đơn giá …..
+ Kiểm tra các điều khoản thanh toán, đặc biệt là thanh toán L / C về: thời gian giao hàng, thời hạn hiệu lực của L / C, các chứng từ yêu cầu xuất trình …, nếu thấy khó và hoặc không thể thực hiện được thì yêu cầu sửa.
– Nhắc, nhận và kiểm tra dữ liệu đơn vị sản xuất giao hàng (P.List), đặt chỗ gửi hãng tàu / đại lý và theo dõi các thông tin tiếp nhận liên quan đến đơn hàng đóng gói, đơn hàng lấy container và các đơn hàng vận chuyển khác. Thông tin cần thiết để khai báo hải quan.
– Lập tờ khai hải quan xuất khẩu và chuyển cho bộ phận thủ tục hải quan đăng ký tờ khai, chuyển danh sách P., đóng gói hàng và hướng dẫn xếp hàng cho nhân viên kế hoạch xuất hàng.
– Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác sau khi giao hàng cho hãng tàu, đại lý lập chứng từ gửi hàng, theo dõi và nhắc nhở Đội giao nhận XNK trả tờ khai hải quan để làm thủ tục hải quan, thủ tục xác nhận và giao nhận.
– Lập bộ chứng từ xuất hàng theo yêu cầu khách hàng và yêu cầu L / C theo thời gian đã định. Đối với hàng AIR, chứng từ phải được gửi cùng với hàng hóa, và đối với hàng hóa đường biển, bộ chứng từ phải được hoàn thành trong vòng 03-05 ngày sau khi giao hàng.
– Hoàn thiện bộ hồ sơ đầy đủ nộp cho Phòng Kế toán hoặc khách hàng (nếu TTR đã thanh toán và khách hàng đã thanh toán), nộp bộ chứng từ cho Hãng tàu / Đại lý để đổi lại bộ chứng từ gửi hàng gốc. và nộp bộ chứng từ cho Ngân hàng theo quy định của L / C có kỳ hạn.
– Theo dõi kiểm soát chứng từ của Ngân hàng để khắc phục ngay những sai sót (nếu có) để hoàn thiện bộ chứng từ sạch sẽ và gửi Ngân hàng phát hành / Ngân hàng thanh toán nước ngoài để thanh toán.
– Tổ chức lưu trữ, lưu trữ các hợp đồng, phụ kiện, chứng từ xuất, tờ khai xuất theo quy định, nhanh chóng nộp tờ khai xuất và các chứng từ cho các bộ phận khác trong bộ phận.

Xem chi tiết

READ  Làm Youtuber cần những gì, bạn có biết? | Educationuk-vietnam.org