132 lượt xem

Tổng hạnh phúc quốc gia GNH là gì và các chỉ số đánh giá? | Educationuk-vietnam.org

GNH là gì? GNH là từ viết tắt của Gross National Happiness, là thước đo mức độ hạnh phúc của tập thể trong một quốc gia. Thuật ngữ này được đặt ra vào năm 1972 bởi Vua thứ tư của Bhutan, Jigme Singye Wangchuck.

Khái niệm GNH đã truyền cảm hứng cho một phong trào hạnh phúc hiện đại. Thông qua sự đóng góp của một số học giả, nhà kinh tế và chính trị gia phương Tây và phương Đông, khái niệm này đã phát triển thành một mô hình phát triển kinh tế xã hội. Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 65/309, đặt hạnh phúc vào chương trình nghị sự phát triển toàn cầu.

Các lĩnh vực trong GNH là gì?

GNH thường dựa trên 4 yếu tố: quản trị tốt, phát triển kinh tế xã hội bền vững, bảo tồn văn hóa và bảo tồn môi trường. Bốn yếu tố chính này được tiếp tục phân loại thành các lĩnh vực để tạo ra sự hiểu biết rộng rãi về GNH và phản ánh phạm vi tổng thể của các giá trị GNH.

Giá trị tổng hạnh phúc quốc gia được đề xuất (GNH) là một hàm chỉ số của tổng bình quân đầu người của các thước đo sau:

Sức khỏe kinh tế: Được thể hiện thông qua khảo sát trực tiếp và đo lường thống kê các chỉ tiêu kinh tế như nợ tiêu dùng, tỷ lệ thu nhập bình quân trên chỉ số giá tiêu dùng và phân phối thu nhập.

Sức khỏe môi trường: Được thể hiện thông qua khảo sát trực tiếp và đo lường thống kê các chỉ số môi trường như ô nhiễm, tiếng ồn và giao thông.

Sức khỏe thể chất: Được thể hiện thông qua việc đo lường thống kê các chỉ số sức khỏe thể chất như bệnh hiểm nghèo.

READ  Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Chuẩn Nhất | Educationuk-vietnam.org

Sức khỏe tâm thần: Được thể hiện thông qua khảo sát trực tiếp và đo lường thống kê các chỉ số sức khỏe tâm thần như sử dụng thuốc chống trầm cảm và sự tăng giảm ở bệnh nhân trị liệu tâm lý.

Sức khỏe nơi làm việc: Được chứng minh thông qua khảo sát trực tiếp và đo lường thống kê các chỉ số công việc như đơn xin việc, thay đổi công việc, khiếu nại tại nơi làm việc và các vụ kiện.

Sức khỏe xã hội: Được thể hiện thông qua khảo sát trực tiếp và đo lường thống kê các chỉ số xã hội như phân biệt đối xử, mức độ an toàn, tỷ lệ ly hôn, xung đột gia đình và các vụ kiện gia đình, các vụ kiện công cộng, tỷ lệ tội phạm.

Sức khỏe chính trị: Được thể hiện thông qua khảo sát trực tiếp và đo lường thống kê các chỉ số chính trị như mức độ dân chủ, tự do cá nhân và xung đột nước ngoài.

“GNH là gì? GNH đại diện cho toàn bộ tiềm năng của tâm trí và cơ thể và hướng tới hòa bình, yên tĩnh và hạnh phúc sâu sắc hơn. ”

Đặc điểm của tổng hạnh phúc quốc gia ở Bhutan

Bhutan là quốc gia đầu tiên trên thế giới theo đuổi hạnh phúc như một chính sách của nhà nước.

Trong nhiều thập kỷ, Bhutan đã thực hiện một thử nghiệm táo bạo để đo lường sự phát triển bằng hạnh phúc của người dân chứ không phải sự giàu có của họ, theo một báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Dưới đây là một số điều cơ bản về Tổng Hạnh phúc Quốc gia ở Bhutan.

– Ý tưởng về hạnh phúc như một nguyên tắc chỉ đạo cho chính phủ đã có từ nhiều thế kỷ trước ở Bhutan. Bộ luật pháp lý năm 1729 của Bhutan quy định: “Mục đích của chính phủ là mang lại hạnh phúc cho người dân. Nếu nó không thể mang lại hạnh phúc thì không có lý do gì để chính phủ tồn tại ”.

READ  [Tải mẫu đặt đơn hàng] Chuẩn và chính xác nhất năm 2022 | Educationuk-vietnam.org

– Trong những năm qua, chính phủ Bhutan đã chắt lọc triết lý đó để phát triển các chính sách nhằm tạo điều kiện cho hạnh phúc, thay vì cố gắng cung cấp hạnh phúc một cách trực tiếp.

– Vào giữa những năm 1970, Quốc vương Jigme Singye Wangchuck của Bhutan lần đầu tiên giới thiệu tổng hạnh phúc quốc gia (GNH) và nói rằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ít quan trọng hơn vì nó không thể mang lại hạnh phúc và phúc lợi.

– Những hạn chế của GDP như một thước đo của sự tiến bộ bao gồm thực tế là nó không phân biệt giữa GDP được tạo ra bởi sự phát triển tốt và GDP được tạo ra bởi sự phát triển xấu; rằng nó không coi trọng vốn tự nhiên, con người và xã hội; và không coi trọng thời gian rảnh rỗi, giải trí hoặc công việc không được trả lương.

– Các chính sách về Tổng Hạnh phúc Quốc gia liên quan đến bình đẳng, toàn vẹn gia đình, sức khỏe, bình đẳng giới và sự hài lòng trong công việc, cùng những chính sách khác.

– Chính sách hướng tới sự kết nối sâu sắc của một người với một cộng đồng an toàn và hỗ trợ, trong đó mức độ tin cậy của cộng đồng là cao và lý tưởng là không sợ trở thành nạn nhân của người khác.

– Cộng đồng được hình dung trong Gross National Happiness nằm sâu trong việc giáo dục hệ sinh thái, với tư cách là một cá nhân được kết nối sâu sắc với cộng đồng.

READ  Quy định về Chỉ huy trưởng công trình | Educationuk-vietnam.org

– Tổng Hạnh phúc Quốc gia cũng bao gồm các chỉ số cụ thể. Trong lĩnh vực sức khỏe, nó chỉ ra rằng một người có hơn 26 ngày khỏe mạnh mỗi tháng và không cảm thấy tội lỗi vì khuyết tật.

– Khảo sát Hạnh phúc Quốc gia năm 2010 đã yêu cầu 7.146 người đánh giá mức độ hạnh phúc chủ quan của họ trên thang điểm từ 0–10. Mức trung bình quốc gia là 6.066 cho năm 2010 cho thấy mức độ hạnh phúc rất tốt ở Bhutan mặc dù đây là một quốc gia kém phát triển hơn với thu nhập bình quân đầu người thấp.

– Ở Bhutan, chính sách Tổng Hạnh phúc Quốc gia đã tạo ra các tiêu chuẩn mới trong việc ra quyết định chính thức và các thể chế mới, đồng thời giúp đất nước này đạt được sự cân bằng giữa hiện đại và truyền thống.

– Gross National Happiness đã giúp hướng dẫn các cuộc thảo luận công khai và hoạch định các chính sách và luật pháp trong nước.

– Một thành công lớn của chính sách này là Bhutan duy trì một xã hội bình đẳng và ổn định, nơi có tỷ lệ người dân hạnh phúc cao mặc dù thu nhập bình quân đầu người tương đối thấp.

Thay vì tập trung chặt chẽ vào các thước đo kinh tế định lượng, tổng hạnh phúc quốc gia tính đến sự kết hợp ngày càng tăng của các yếu tố chất lượng cuộc sống. Đây là cách giải thích đơn giản để hiểu Tổng Hạnh phúc Quốc gia GNH là gì.

Trâm Nguyễn