9 lượt xem

Tổng hợp bài tập ĐỌC HIỂU môn Tiếng Anh ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 (có đáp án, giải chi tiết) | Educationuk-vietnam.org

Trong bài thi tiếng Anh, sẽ có khoảng 3 đoạn đọc hiểu. Để kiếm điểm phần này, thí sinh có thể luyện nhiều câu hỏi để làm quen với dạng đề và tăng vốn từ vựng.

Like và theo dõi Fanpage Nr. NHẬN VÀO (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh, tài liệu ôn tập học kỳ, ôn thi THPT quốc gia, thủ thuật tuyển sinh miễn phí.

Các bước làm phần đọc hiểu

1 / Quét đoạn văn

Quy tắc đầu tiên khi làm một đoạn văn có ý nghĩa là bỏ qua toàn bộ đoạn văn để nắm được ý chính và nội dung của đoạn văn. Đừng bao giờ cố gắng dịch toàn bộ một bài báo tốn thời gian và khiến bạn bực bội. Ý chính thường nằm trong câu đầu tiên. Nếu đoạn văn bắt đầu bằng một câu hỏi hoặc tuyên bố, ý chính thường sẽ xuất hiện ở cuối.

2 / Chọn câu hỏi từ vựng

Khi bạn đã biết ý chính của đoạn văn, hãy đọc các câu hỏi và làm các câu từ vựng trước.

Loại 1: Câu hỏi tham khảo (câu hỏi liên quan đến từ vựng)

  • Cô ấy / Họ, Họ, Họ… liên tiếp ”-“ ​​đề cập đến ”-“ (Từ Anh ấy / Họ, Họ, Họ… trong số dòng… để chỉ điều gì đó…)

=> Với dạng này, chỉ cần nhìn vào câu trước từ in đậm là có thể giải được.

Loại 2: Câu hỏi từ vựng (câu hỏi từ vựng)

  • Cụm từ … trực tuyến … tốt nhất có thể được thay thế bằng …
  • Từ … liên tiếp … là nghĩa gần nhất / đối lập với …
READ  Cách Nhận biết nguồn âm hay, chi tiết | Educationuk-vietnam.org

(Từ / cụm từ … trong dòng số … có thể thay thế bằng từ nào?)

=> Với dạng này, bạn phải đọc cả câu để hiểu chính xác nghĩa của từ. Với một từ mới chưa biết nghĩa, bạn có thể thử kết hợp cả 4 phương án trong câu để tìm ra đáp án.

3 / Nêu câu hỏi thông tin trong bài

Những câu hỏi như thế này phức tạp hơn những câu hỏi từ vựng.

Dạng 1: Theo đoạn văn, tại sao / cái gì / như thế nào…? (Theo đoạn văn, Tại sao? Gì? Si?…)

Dạng 2: EXCEPT… (ngoại trừ), KHÔNG đề cập đến…. (không được đề cập), NHIỀU khả năng… (không chắc…)

=> Với hai dạng bài này, thí sinh cần chú ý để nắm được các từ khóa của câu hỏi và trong bài. Để trả lời bạn cần tìm đoạn văn có chứa từ khóa đó. Đặc biệt chú ý đến hình dáng số 2 để không bị nhầm lẫn và chọn sai phương án.

3 / Câu hỏi về nội dung

Loại 1: Chủ đề / ý tưởng / chủ đề chính của đoạn văn này là gì? (Chủ đề của bài báo là gì?)

Loại 2: Có thể kết luận từ đoạn văn rằng…

Tại sao tác giả lại nhắc đến ____? (Tại sao tác giả đề cập đến…?)

Mục đích chính của tác giả trong đoạn 2/3 là để… (Mục đích chính của tác giả trong đoạn 2/3 là để…)

Ý kiến ​​/ thái độ của tác giả về ____ là gì? (Quan điểm / thái độ của tác giả được thể hiện trong bài viết là gì?)

=> Với 2 dạng trên, câu trả lời thường nằm ở đầu hoặc cuối đoạn văn. CẨN THẬN: Chủ đề của cả bài luận cần bao hàm toàn bộ nội dung, không chỉ là ý chính của đoạn 1 hay đoạn 2.

READ  CEO học ngành gì? Nắm bắt để chinh phục vị trí “đỉnh của chóp” | Educationuk-vietnam.org

50 đoạn trích đọc hiểu tiếng Anh chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia 2020

cú chọc

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position "," setting_process_position "" "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_ize_image_ize_ di động: 0," mobile_ignature_ize_ize_ize " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u 4 c u0f u00 u01b0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh vào u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: