55 lượt xem

Tổng hợp các biên bản cấn trừ công nợ mà kế toán nên biết | Educationuk-vietnam.org

Biên bản xóa nợ là một trong những mẫu chứng từ thông dụng nhất của doanh nghiệp mà kế toán cần biết. Bằng cách này, 123job sẽ bật mí cho bạn đọc về số liệu cấn trừ công nợ, cách tính toán, đối chiếu công nợ.

Khi doanh nghiệp thực hiện các giao dịch mua bán chưa được thanh toán hoặc trả trước (đặt cọc, ứng trước) nhưng chưa giao hàng hóa, dịch vụ được chấp nhận thì sẽ phát sinh nợ. Khi đó sẽ phải sử dụng đến mẫu biên bản xóa nợ, đây là mẫu biên bản được lập ra để ghi nhận việc xóa nợ của công ty. Mẫu đăng ký xóa nợ Cần thể hiện rõ thông tin của hai bên, nội dung thông quan công nợ của hai bên để đối chiếu công nợ.

I. Bồi thường nợ được hiểu như thế nào?

1. Xử lý nợ là gì?

Bồi thường các khoản nợ phát sinh khi hai bên mua bán, cung cấp hàng hóa cho nhau. Trong trường hợp này, các thực thể vừa là người bán vừa là người mua, phải được định cấu hình hồ sơ xóa nợ. Để làm căn cứ và giải trình với cơ quan thuế, bao gồm:

 • Bảng kê chi tiết công nợ đã thanh toán (Biên bản cấn trừ công nợ) và các khoản nợ khách hàng còn nợ.

 • Trong hợp đồng kinh tế phải quy định rõ phương thức thanh toán, nếu không quy định việc thanh toán bù trừ công nợ thì phải ký phụ lục hợp đồng để hoàn thiện phương thức cấn trừ công nợ.

Xử lý nợ là gì?TIẾT KIỆMngoại trừ công việc Nợ là gì?

 • Thanh lý hợp đồng.

 • Biên bản bàn giao, nghiệm thu hoặc giao nhận hàng hóa.

 • Biên bản xử lý công nợ có chữ ký xác nhận của hai bên.

 • Chứng từ chứng minh việc thanh toán của hai bên: Phiếu chi hoặc ủy nhiệm chi …

 • Hóa đơn thuế chung hoặc giá trị gia tăng.

 • Biên bản xóa nợ có chữ ký xác nhận của hai bên để xử lý công nợ.

 • Phần chênh lệch nếu thanh toán chuyển khoản được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

2. Cách tính toán bù trừ công nợ

Căn cứ vào biên bản xóa nợ và hóa đơn hàng hóa, dịch vụ đã giao theo hợp đồng mua bán, bạn sẽ có cách: kế toán như sau:

2.1. Kế toán hàng hóa, dịch vụ để bán

Khi mua hàng hoá, bán dịch vụ, ghi:

Nợ TK 131: Phải thu khách hàng tăng

Nợ TK 632: Tăng giá vốn hàng bán

Có TK 511/33311: Doanh thu tăng / Thuế giá trị gia tăng sản xuất.

READ  Bộ đề Đọc hiểu điều kỳ diệu của thái độ sống | Educationuk-vietnam.org

Có các TK 152, 154, 155, 156: Chi phí sản xuất dở dang, thành phẩm, hàng hóa giảm

2.2. Kế toán hàng hóa, dịch vụ mua vào

Nợ TK 152, 153, 156, 241, 242: Nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, hàng hóa …

Nợ TK 1331: Tăng thuế giá trị gia tăng đầu vào

Có TK 331: Tăng thuế phải nộp cho người bán

Kế toán hàng hóa, dịch vụ mua vàoKế toán hàng hóa, dịch vụ mua vào

2.3. Tài khoản thanh toán nợ

Nợ TK 331: Giảm phải trả người bán

TK 131: Giảm các khoản phải thu

II. Dữ liệu xóa nợ

Dữ liệu xóa nợ của hồ sơ xóa nợ bao gồm:

 • Bảng kê chi tiết các khoản nợ đã nhận từ khách hàng (Biên bản cấn trừ công nợ) và các khoản nợ tồn đọng của khách hàng.

 • Hợp đồng kinh tế phải ghi rõ phương thức thanh toán.

 • Biên bản bàn giao, nghiệm thu hoặc giao nhận hàng hóa.

 • Chứng từ chứng minh việc thanh toán: Phiếu chi, Giấy báo Nợ, Giấy báo Có …

 • Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng thông thường.

 • Hồ sơ xóa nợ (có con dấu của hai bên).

 • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (nếu có) đối với phần chênh lệch sau khi cấn trừ công nợ để xử lý công nợ.

III. Lưu ý khi đối chiếu và trừ nợ

1. Những lưu ý khi đối chiếu công nợ

Những lưu ý cần chú ý khi đối chiếu công nợ của dữ liệu xóa nợ là:

 • Việc xử lý nợ sẽ được thực hiện khi một bên đã hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng nhưng bên kia vẫn chưa thanh toán.

 • Cần ghi chép chính xác tất cả các sổ sách, hóa đơn, chứng từ thu chi liên quan đến hợp đồng, tránh trường hợp bị thất thoát tiền công.

 • Sau đó, so sánh các khoản nợ phải trả một cách tổng quát hơn với số tiền đã chi trong quá trình thực hiện hợp đồng, bao gồm: Số dư đầu kỳ, số tăng trong kỳ, số giảm trong kỳ và số dư cuối kỳ.

Những lưu ý khi đối chiếu công nợNhững lưu ý khi đối chiếu công nợ

 • Sau đó, tiến hành giải trình cụ thể số hợp đồng kinh tế, hóa đơn (thuế giá trị gia tăng), công nợ phát sinh, số đã thanh toán và chưa thanh toán. Khi lập thuyết minh chi tiết cần có các tài liệu kèm theo để chứng minh, đối chiếu công nợ.

 • Cuối cùng, khi kết luận phải được hai bên xác nhận mới ký vào biên bản.

2. Những lưu ý trong quá trình trừ nợ

Khi khoản nợ được trừ hồ sơ xóa nợ cần lưu ý những điều sau:

 • Việc bồi thường công nợ chỉ xảy ra khi hai bên bỏ tiền ra thực hiện hợp đồng mà chưa quyết toán để xác định được cách nào để bên kia bồi thường và đảm bảo lợi ích thu nhập cho cả hai bên.

 • Cần phải giải thích số nợ phải trả trong số dư đầu kỳ, số dư phía Đông tăng dần và số dư phía Đông giảm dần và số dư cuối kỳ.

 • Việc tăng nghĩa vụ phải kèm theo hóa đơn hoặc phiếu xuất kho để chứng minh bên kia đã thanh toán. Đảm bảo thực hiện hợp đồng kinh tế.

 • Khi khoản nợ dự thu được giảm xuống, có nghĩa là số tiền phải trả đã được trừ vào tổng số tiền thanh toán.

 • Sau đó, để giao kết về số tiền phải thanh toán, hai bên đã xác nhận và ký vào biên bản.

 • Lưu ý khi xóa nợ chỉ được xóa nợ cho cùng một khách hàng.

READ  DOL là gì? Lý giải vì sao nhà quản trị quan tâm đến DOL | Educationuk-vietnam.org

IV. Ví dụ về hồ sơ đối chiếu và xóa nợ năm 2019 gần đây nhất

Dưới đây là những mẫu báo cáo quyết toán công nợ năm 2019 mới nhất mà 123 Việc làm sẽ chia sẻ đến bạn đọc:

1. Ví dụ về đăng ký đối chiếu – xác nhận công nợ

Một trong những biên bản xóa nợ là biên bản đối chiếu xác nhận công nợ.

Tải mẫu báo cáo quyết toán – Xác nhận công nợ: TẠI ĐÂY

2. Biên bản thanh toán bù trừ (bù trừ – bù trừ) công nợ

Sau đây, trong các biên bản xóa nợ cuối cùng sẽ có hình thức xóa nợ (bao gồm cả xóa nợ).

Biên bản thanh toán bù trừ (bù trừ - bù trừ) công nợBiên bản thanh toán bù trừ (bù trừ – bù trừ) công nợ

Tải hồ sơ thanh toán bù trừ (bù trừ – cấn trừ) công nợ: TẠI ĐÂY

3. Ví dụ về biên bản đối chiếu và cấn trừ công nợ (2 bên)

Khi đó, trong biên bản cấn trừ công nợ mới sẽ có biên bản đối chiếu, cấn trừ công nợ của hai bên.

Tải về Mẫu Biên bản đối chiếu, bù trừ công nợ (2 bên): TẠI ĐÂY

4. Ví dụ về biên bản đối chiếu và cấn trừ công nợ (3 bên)

Tải mẫu biên bản quyết toán và mẫu biên bản xóa nợ (3 bên): TẠI ĐÂY

V. Có được khấu trừ thuế GTGT trong quá trình xử lý công nợ không?

1. Cơ sở pháp lý

Theo điểm 4, điều 15 thông tư 219/2013 / TT – BTC có quy định về “Thanh toán khác không dùng tiền mặt được khấu trừ thuế giá trị gia tăng” bao gồm:

 • Trường hợp thứ nhất là khi hàng hóa, dịch vụ được mua theo phương thức bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào và giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bán hoặc đi vay, nhưng phương thức thanh toán không giống nhau. được quy định trong hợp đồng kinh tế, cần phải có sổ đăng ký đối chiếu số liệu, chẳng hạn như Biên bản cấn trừ công nợ và xác nhận của hai bên về việc bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán, mua hàng hóa, bán dịch vụ, vay mượn hàng hóa. Đối với trường hợp xóa nợ thông qua bên thứ 3 thì phải có biên bản thông quan khoản nợ của 3 bên để làm căn cứ khấu trừ thuế.

READ  Cách tính lực ma sát, hệ số ma sát hay, chi tiết | Educationuk-vietnam.org

Cơ sở pháp lý để cấn trừ các khoản nợ chịu thuế GTGTCơ sở pháp lý để cấn trừ các khoản nợ chịu thuế GTGT

 • Trường hợp thứ hai là hàng hóa, dịch vụ được mua bằng phương thức cấn trừ nợ như vay, mượn tiền; hoặc việc xóa nợ thông qua bên thứ ba và phải quy định rõ phương thức thanh toán này, phải có hợp đồng vay, tín dụng dưới hình thức chứng từ đã lập trước đó và chứng từ chuyển tiền. từ tài khoản của bên cho vay chuyển cho bên vay để vay tiền mặt, kể cả các trường hợp bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với số tiền mà người bán hỗ trợ cho người mua hoặc chỉ nhờ người mua. MUA

2. Xóa nợ được khấu trừ thuế khi có đủ chứng từ.

Dựa trên thông tin được cung cấp cho hồ sơ xóa nợ thì việc xóa nợ được phép khấu trừ thuế khi có một số chứng từ như

 • Hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá và dịch vụ.

 • Biên bản xử lý công nợ của hai bên, có xác nhận của hai bên. Nếu xử lý nợ thông qua bên thứ ba thì phải có biên bản xử lý nợ của cả ba bên.

 • Bản đăng ký xử lý nợ có xác nhận của hai bên.

 • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng, đặc biệt với hóa đơn trên 20 triệu đồng.

TẠI VÌ. Sự kết luận

Qua bài viết trên, 123job đã chia sẻ đến bạn đọc những thông tin về hồ sơ xóa nợ, dữ liệu xóa nợ mẫu Kế toán và cấn trừ công nợ mới nhất giúp kế toán chủ động hơn trong công việc. Hy vọng bài viết trên có thể giúp ích cho bạn đọc trong việc xóa nợ.