9 lượt xem

Tổng hợp cấu trúc Suggest và cách sử dụng có bài tập đi kèm | Educationuk-vietnam.org

1. Tổng hợp cấu trúc gợi ý và cách sử dụng

Dưới đây là tổng hợp cấu trúc gợi ý thường dùng trong tiếng Anh.

THIÊN NHIÊN

Cách sử dụng

Đề xuất cụm từ + Tên / Tên

Được sử dụng để đưa ra đề xuất

Ví dụ:

Ghi chú:

Không được dùng:

Gợi ý + tân ngữ + Danh từ / cụm danh từ

Ví dụ: Mẹ tôi gợi ý cho tôi một lát bánh mì và một cốc sữa vào bữa sáng => Không sử dụng phương tiện này

Mệnh đề suggest + (that) + (động từ liên hợp ở dạng nguyên thể)

Mệnh đề đề xuất + (điều đó) + (nên được sử dụng “nên” trong mệnh đề nếu đề xuất được đưa ra trong quá khứ)

-Được sử dụng để gợi ý ai nên làm gì:

Ví dụ:

 • Tôi đề nghị chúng ta nên đi mua sắm thay vì ở nhà cả ngày. (Tôi khuyên chúng ta nên đi mua sắm thay vì ở nhà cả ngày)

 • Anh ấy đề nghị chúng ta nên có một chế độ ăn uống lành mạnh. (Anh ấy đề nghị chúng tôi có một thực đơn lành mạnh.)

Lưu ý: Không sử dụng cấu trúc suggest + object + trong V để yêu cầu ai đó làm việc gì đó.

Ví dụ:

=> Chúng tôi không sử dụng cấu trúc trên để viết câu

Đề xuất + V-ing

-Dùng để gợi ý một hành động, nhưng không đề cập đến chủ thể sẽ sử dụng hành động đó.

Ví dụ:

Lưu ý: Không sử dụng cấu trúc Gợi ý + trong V

Ví dụ:

=> Không sử dụng cấu trúc suggest + in V

Gợi ý + Câu hỏi Wh (từ câu hỏi)

-Sử dụng các câu hỏi sau mà các từ gợi ý để đưa ra gợi ý về thời gian, địa điểm, người hoặc sự vật.

Ví dụ:

(Bạn có thể gợi ý khi nào chúng tôi có thể đến Vũng Tàu)

Gợi ý = ngụ ý

Ngoài nghĩa gợi ý, gợi ý, cấu trúc suggest còn được dùng với nghĩa ám ​​chỉ.

Ví dụ:

Đề xuất bản thân với ai đó

– Mô tả hành động đột ngột này

Ví dụ:

2. Thực hành cấu trúc gợi ý

Bài tập 1: Hoàn thành các câu sau.

1. Bạn bè của tôi đề nghị tôi _____ khó hơn để vượt qua kỳ thi cuối kỳ.

 1. học

 2. sự khảo sát

 3. học tập

2. Giáo sư đề nghị tôi nghiên cứu _____ trước tháng Năm.

 1. hội nghị thượng đỉnh

 2. hội nghị thượng đỉnh

 3. hội nghị thượng đỉnh

3. Lãnh đạo của tôi đề nghị _____ đúng lúc.

 1. hiện tại

 2. be

 3. nó là

4. Lan gợi ý _____ một cuộc hẹn mỗi tháng.

 1. phải có

 2. Cả hai đều đúng

5. Giáo viên gợi ý rằng we_____ một nhóm Facebook.

 1. đang có

6. Người thân của tôi đề nghị _____ kết hôn càng sớm càng tốt.

 1. lấy

 2. cầm lấy

 3. Tôi

7. Chúng tôi đã đề nghị _____ đến Nhật Bản cho kỳ nghỉ hè này.

 1. đang đi

 2. Đi

 3. phải đi

8. Bạn bè của tôi đề nghị tôi _____ chơi bóng rổ để có sức khỏe tốt.

 1. (nên chơi

 2. đang chơi

 3. sư tử

9. Chúng tôi đề nghị _____ một món quà cho khách hàng của chúng tôi.

 1. Nộp

 2. gửi

 3. Đã đăng

10. Tôi đề nghị chúng tôi _____ Ben tại buổi hòa nhạc.

 1. nên mời

 2. cuộc gọi

 3. Cả hai đều đúng

11. Bên ngoài trời rất lạnh. Chúng tôi đề nghị cửa sổ _____.

 1. nên đóng cửa

 2. đóng lại

 3. Khép kín

12. Mẹ tôi _____ gợi ý cho tôi một số công việc bán thời gian để kiếm nhiều tiền hơn.

 1. nhìn

 2. đang nhìn

 3. SEEMS

13. Henry đề nghị _____ đến công viên để đi dạo.

 1. XUỐNG

 2. chạy

 3. đang đi

14. Chính phủ đề nghị _____ bằng xe buýt để giảm ô nhiễm môi trường.

 1. chuyến đi

 2. đi du lịch

 3. đi du lịch

15. Bạn cùng phòng của tôi đề nghị thêm _____ rau và trái cây.

 1. nên ăn

 2. Ăn

 3. hengra

gợi ý cấu trúc

Bài tập 2: Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc đơn

1. Tôi đề nghị (sưu tầm) sách và vở cũ.

2. Tôi đề nghị bạn (làm việc) __________ thêm về cách phát âm của bạn.

3. Tôi đề nghị (thu thập) __________ quần áo không sử dụng.

4. Tôi đề nghị bạn (nghe) __________ các chương trình tiếng Anh trên radio hoặc TV.

5. Tôi đề nghị (tổ chức) __________ một buổi biểu diễn để quyên tiền.

6. Tôi đề nghị bạn (thực hành) __________ viết câu bằng tiếng Anh.

7. Tôi đề nghị (chơi) bóng đá sau giờ học.

8. Tôi đề nghị bạn (sử dụng) __________English với bạn cùng lớp.

9. Tôi đề nghị (đưa) _________ một chiếc taxi về nhà

10. Tôi đề nghị bạn (luyện tập) __________ nghe các bài học tiếng Anh trên băng.

11. Tôi đề nghị (giúp đỡ) __________ những gia đình nghèo với công việc của họ.

12. Tôi đề nghị bạn (tham gia) vào __________ câu lạc bộ nói tiếng Anh.

13. Tôi đề nghị (cho bạn) __________ bài học cho trẻ em nghèo.

14. Tôi đề nghị bạn (có) __________ một từ điển tiếng Anh tốt.

15. Cô ấy gợi ý (giúp đỡ) _________ những đứa trẻ đường phố.

Trả lời: Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc đơn

1. bộ sưu tập / 2. công việc / 3. bộ sưu tập

4. lắng nghe / 5. tổ chức / 6. luyện tập

7. chơi / 8. sử dụng / 9.receipt

10. thực hành / 11. giúp đỡ / 12. đoàn kết

13. cho / 14. có / 15. giúp đỡ

Bài tập 3: Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1. Giáo viên của tôi đề nghị thêm _____ để vượt qua kỳ thi.

A. nghiên cứu

B. học tập

C. đang học

2. Giáo sư đề nghị với anh ta _____ nghiên cứu trước tháng Ba.

A. hội nghị thượng đỉnh

B. hội nghị thượng đỉnh

C. majat

3. Lãnh đạo của nó đề nghị _____ trong thời gian.

Một sinh vật

B. trở thành

C. là

4. Linh gợi ý cho họ _____ một cuộc hẹn mỗi tuần.

A. phải có

B. có

C. Cả hai đều đúng

5. Huấn luyện viên đề nghị họ _____ một nhóm Facebook.

A. có

B. ka

C. mang

6. Cha mẹ cô ấy đề nghị cô ấy _____ kết hôn càng sớm càng tốt.

A. lấy

B. mất

C. mori

7. Chúng tôi đã gợi ý _____ ở London cho kỳ nghỉ đông này.

A. đi

B. đi

C. phải đi

8. Anh trai của tôi đề nghị rằng tôi _____ quần vợt có sức khỏe tốt.

A. phải chơi

B. chơi

C. luan

9. Chúng tôi đề nghị _____ một tấm bưu thiếp cho bà của chúng tôi.

A. gửi

B. giao hàng

C. gửi

10. Tôi đề nghị chúng tôi _____ Peter tại bữa tiệc.

A. nên mời

B. ftoj

C. Cả hai đều đúng

11. Bên ngoài trời rất lạnh. Chúng tôi đề nghị _____ cửa sổ.

A. nên đóng cửa

B. đóng

C. đóng cửa

12. Mẹ tôi _____ gợi ý cho tôi một số công việc bán thời gian để kiếm nhiều tiền hơn.

Cái nhìn

B. hỏi

C. có vẻ như

13. Henry đề nghị _____ đến công viên để đi dạo.

A. đã đi

B. đi

C. đi

14. Chính phủ đề nghị _____ bằng xe buýt để giảm ô nhiễm môi trường.

Một chuyến du lịch

B. đi du lịch

C. đã đi du lịch

15. Bạn cùng phòng của tôi đề nghị thêm _____ rau và trái cây.

A. phải ăn

B. bằng cách ăn

C. đã ăn

Câu trả lời:

1. HIQ

2 A

3. A

4. CŨ

5. A

6. A

7. A

8. A

9. HIQ

10. CŨ

11. CŨ

12. A

13. CŨ

14. HIQ

15. A

Bài tập 4: Viết lại các câu

1. Tại sao không tự hỏi bản thân?

=> Tôi đề nghị ___

2. “Tại sao không đặt một ổ khóa tốt hơn trên cửa, Barry?” John nói

=> John đề nghị ___

3. “Tại sao không để hành lý của bạn dưới ghế?” anh ấy hỏi.

=> Anh ấy đề nghị ___

4. Tại sao bạn không gặp Mr. Lewis để thảo luận về đề nghị thanh toán?

=> Tôi đề nghị ___

5. “Tốt hơn hết bạn nên đến gặp bác sĩ nếu bạn bị đau lưng, Anna.” Henry nói.

=> Henry đề nghị ___

6. Bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ ngơi.

=> Bác sĩ đề nghị ___

7. “Chúng ta hãy đi dạo trong công viên,” Andrew nói.

=> Andrew đề nghị ___

8. “Tôi sẽ đi taxi nếu tôi ở chỗ của bạn,” Peter nói.

=> Peter đề nghị ___

9. Ai đó đã đề nghị bãi bỏ thuế thu nhập.

=> Đề xuất ___

Câu trả lời:

1. Tôi đề nghị (nên) tự hỏi bản thân.

2. John đề nghị (điều đó) Barry đặt một ổ khóa tốt hơn cho cánh cửa.

3. Anh ấy đề nghị tôi để những chiếc va li dưới chỗ ngồi.

4. Tôi đề nghị bạn gặp Mr. Lewis để thảo luận về đề nghị thanh toán.

5. Henry đề nghị Anna đi khám nếu cô ấy bị đau lưng.

6. Bác sĩ đề nghị tôi nghỉ ngơi.

7. Andrew đề nghị chúng tôi đi dạo trong công viên.

8. Peter đề nghị tôi (nên) đi taxi.

9. Loại bỏ thuế thu nhập đã được đề xuất.

Chắc hẳn qua bài viết trên các bạn đã biết được cấu trúc của câu gợi ý rồi phải không? Hy vọng qua bài viết trên, các bạn có thể hiểu và vận dụng cấu trúc này trong việc thực hiện các bài tập ngữ pháp cũng như sử dụng thành thạo tiếng Anh.

>> Xem thêm các tin tức khác:

READ  Tham khảo cách tính lương shipper của Viettel chi tiết nhất | Educationuk-vietnam.org