25 lượt xem

Tổng hợp kiến thức ĐỌC HIỂU văn bản môn ngữ văn đầy đủ nhất | Educationuk-vietnam.org

Đo độ hùng biện ý tưởng hàm số So sánh

So sánh 2 hay nhiều sự vật, sự việc có điểm giống nhau để tăng tính hấp dẫn, gợi cảm cho văn bản.

Giúp các sự vật, sự việc được miêu tả sinh động, cụ thể, tác động đến trí tưởng tượng, khơi gợi hình dung và cảm xúc Impesonal

Dùng những từ chỉ hoạt động, tính cách, suy nghĩ, tên gọi … vốn chỉ để người ta miêu tả đồ vật, sự vật, con vật, cây cối, làm cho chúng trở nên sống động và dễ tiếp cận. , tinh thần hơn

Làm cho đối tượng có vẻ sống động, dễ liên tưởng, hài hước và có hồn bên cạnh mọi người Ẩn dụ

Đặt tên sự vật, hiện tượng bằng tên của sự vật, hiện tượng khác có nét giống với nó nhằm tăng sức gợi hình, sức gợi hình của câu văn.

Cụm từ ngắn gọn, súc tích, có giá trị biểu cảm cao và gợi những liên tưởng tinh tế, sâu sắc. phép ẩn dụ

Đặt tên cho sự vật, hiện tượng, khái niệm này sau sự vật, hiện tượng khác có liên quan chặt chẽ với nó để tăng sức gợi của cách diễn đạt.

Mô tả sinh động nội dung cung cấp thông tin và gợi lên những liên tưởng sâu sắc và có ý nghĩa

Làm ô nhiễm chúng

Phóng đại phạm vi, quy mô và tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng và tăng tính biểu cảm.

READ  Thông tin cần biết về ngành Kỹ thuật y sinh | Educationuk-vietnam.org
Làm cho các sự kiện, hiện tượng có vẻ ấn tượng đối với người đọc, người nghe. Nói ít và tránh Sử dụng cách diễn đạt tinh tế và linh hoạt để tránh cảm giác quá buồn, đáng sợ, nặng nề, tránh thô tục, bất lịch sự Làm dịu ý định (đau đớn, mất mát) để thể hiện sự tôn trọng Liệt kê

Sắp xếp nối tiếp một loạt các từ hoặc cụm từ cùng loại để thể hiện đầy đủ và sâu sắc hơn các khía cạnh khác nhau của thực tế hoặc suy nghĩ, cảm xúc.

Mô tả chi tiết, toàn diện về nhiều khía cạnh NHẬN BIẾT Lặp từ (hoặc cả câu) để nhấn mạnh ý, tạo cảm xúc mạnh Nhấn mạnh, gây ấn tượng đậm nét – tăng giá trị biểu cảm, tạo âm hưởng nhịp nhàng cho câu văn, câu thơ. tương phản

Sử dụng các từ đối lập, đối lập để tăng hiệu quả của cách diễn đạt.

Tăng hiệu quả diễn đạt, tạo ấn tượng Chơi với các từ

Lợi dụng đặc điểm về âm và nghĩa của từ để tạo sắc thái hóm hỉnh, hài hước … l

Giúp câu hài hước, dễ nhớ hơn

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_fullment ":" setting_process_fullment " 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_height": tiny_image_height " ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0," resize_image ":" resize_news_news_image_tin "120 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_newsize_width: 400 "," resize_news ": 400", " 400 "," resize_news_image_width ":" 0, "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_width": 0, "resize_ mobile_news_image_height": 0, "setting_signature_on": "1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass " : "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass": "zamalovely! @ #", "Site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_data "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": " setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Yêu cầu thông tin c u1ee9u 4 c u0f u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};