4 lượt xem

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) | Educationuk-vietnam.org

NGÀNH ĐÀO TẠO TỔNG HỢP CÁC ĐỐI TƯỢNG TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT CƠ KHÍ – ĐỘNG LỰC CƠ KHÍ – Hàng không – CHẾ TẠO MÁY kỹ thuật cơ điện tử

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Kỹ thuật cơ điện tử (CT nâng cao) Kỹ sư cơ khí Cơ điện tử – Đại học Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản (Chương trình đào tạo quốc tế)

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D28: Toán, Vật lý, Tiếng Nhật

Cơ khí – Chế tạo – Đại học Griffith Australia (Chương trình Đào tạo Quốc tế)

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Cơ điện tử – Đại học Leibniz Hannover Đức (Chương trình đào tạo quốc tế)

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D26: Toán, Vật lý, Tiếng Đức

Kỹ thuật ô tô

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Kỹ thuật ô tô (CT nâng cao) Kỹ sư cơ khí Kỹ thuật hàng không Cơ khí Hàng không (CT Việt – Pháp PFIEV)
READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Dược Hà Nội | Educationuk-vietnam.org

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D29: Toán, Vật lý, Tiếng Pháp

NHÓM KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Kĩ sư điện

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa (CT nâng cao) Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT nâng cao) Tin học và Tự động hóa Công nghiệp (CT Việt – Pháp PFIEV)

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D29: Toán, Vật lý, Tiếng Pháp

Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT nâng cao) Kỹ thuật Y sinh (CT nâng cao) Hệ thống thông minh nhúng và IoT (CT nâng cao)

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D28: Toán, Vật lý, Tiếng Nhật

Truyền thông Kỹ thuật số và Kỹ thuật Đa phương tiện (CT nâng cao)

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Điện tử – Viễn thông – Đại học Leibniz Hannover Đức (Chương trình Đào tạo Quốc tế)

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D26: Toán, Vật lý, Tiếng Đức

NHÓM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – HƯỚNG DẪN CNTT: Khoa học máy tính

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

CNTT: Kỹ thuật máy tính Công nghệ thông tin (Việt – Pháp)

A00: Toán, Lý, Hóa

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nguyễn Trãi | Educationuk-vietnam.org

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D29: Toán, Vật lý, Tiếng Pháp

Công nghệ thông tin (Việt Nam – Nhật Bản)

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D28: Toán, Vật lý, Tiếng Nhật

Công nghệ thông tin (ICT toàn cầu)

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (CT nâng cao) An ninh mạng – An ninh mạng (CT nâng cao) Khoa học Máy tính – Đại học Troy Hoa Kỳ (Chương trình Đào tạo Quốc tế)

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Toán học – thiếc

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Quản lý hệ thống thông tin TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT HÓA HỌC – THỰC PHẨM – SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG Kỹ thuật hóa học

A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

hóa học Kỹ thuật in Kỹ thuật Hóa học (CT nâng cao) Kỹ thuật sinh học

A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

Kỹ thuật thực phẩm Kỹ thuật thực phẩm (CT nâng cao) Kĩ sư môi trường

A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Quản lý tài nguyên và môi trường

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

NHÓM KỸ THUẬT VẬT LIỆU – KỸ THUẬT NHIỆT – KỸ THUẬT VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ DỆT – QUẦN ÁO Kỹ thuật vật liệu
READ  Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 | Educationuk-vietnam.org

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Khoa học và Công nghệ Vật liệu (Chương trình Tiên tiến)

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Kỹ thuật nhiệt

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Kỹ thuật dệt – may vật lý kỹ thuật Kỹ thuật hạt nhân

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A02: Toán, Vật lý, Sinh học

Vật lý y tế NHÓM CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC – KINH TẾ QUẢN LÝ – ANH NGỮ Công nghệ Giáo dục

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Kinh tế công nghiệp Quản lý công nghiệp Quản trị kinh doanh Kế toán viên Tài chính – Ngân hàng Phân tích kinh doanh (CT nâng cao)

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (CT nâng cao) Quản trị Kinh doanh – Đại học Troy, Hoa Kỳ (Chương trình Đào tạo Quốc tế)

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Tiếng anh cho khoa học, kỹ thuật và công nghệ D01: Văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế

Bài viết cùng chủ đề: