4 lượt xem

Trưởng phòng kinh doanh đảm trách công việc gì? | Educationuk-vietnam.org

Bạn đang muốn tìm hiểu về công việc của.? Quản lý kinh doanh? Bạn đang thắc mắc vị trí này đóng vai trò gì? Hoặc làm thế nào để trở thành giám đốc bán hàng. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời.

MỤC LỤC
1- Giám đốc bán hàng là gì?
2- Mô tả công việc
3- Làm thế nào để trở thành giám đốc bán hàng

1. Giám đốc bán hàng là gì?

Giám đốc bán hàng (Giám đốc bán hàng) là người chịu trách nhiệm về các hoạt động tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, cũng như tìm cách tăng doanh thu và lượng khách hàng. Các địa điểm có thể hoạt động tại địa phương, khu vực hoặc toàn quốc.

Quản lý kinh doanh Quản lý và hỗ trợ đội ngũ đại diện bán hàng. Các doanh nghiệp có xu hướng giảm bớt vai trò kinh doanh của giám đốc bán hàng và tăng nhiệm vụ này cho các đại diện bán hàng.

Thuê người quản lý bán hàng

2. Công việc của trưởng phòng kinh doanh

Sứ mệnh của chúng tôi có thể khác nhau giữa các doanh nghiệp, nhưng nó thường tập trung vào ba yếu tố: con người, doanh nghiệp và khách hàng.

2.1. Quản lý con người

Việc quản lý con người ở đây do các nhân viên trong bộ phận chịu trách nhiệm. Giám đốc bán hàng không thể làm việc một mình. Họ cần sự hỗ trợ của các thành viên trong nhóm. Những cá nhân này sẽ góp phần thực hiện mục tiêu kinh doanh chung. Họ sẽ đặt ra các mục tiêu và tiêu chuẩn làm việc cho nhóm nhà cung cấp và đại diện bán hàng. Các tiêu chí và tiêu chuẩn này phải thực tế và có thể đạt được.

Trưởng phòng Kinh doanh cũng sẽ là người thúc đẩy các thành viên trong nhóm làm việc như một đơn vị độc lập hướng tới hiệu quả kinh doanh chung. Họ sẽ tiến hành các cuộc trò chuyện cá nhân và hiệu suất ngắn mỗi tuần và chuyên sâu mỗi năm. Vị trí này thỉnh thoảng có thể tham gia các cuộc họp nhóm.

READ  Tìm việc làm Nhân Viên Kinh Doanh, tuyển dụng Nhân Viên Kinh Doanh | Educationuk-vietnam.org

Đảm bảo hiệu quả hoạt động của đại diện bán hàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giám đốc bán hàng. Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực, đảm bảo nhân viên trong bộ phận sử dụng được công nghệ mới trong công việc. Họ cũng tham gia vào quá trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới, đảm bảo rằng họ nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc.