7 lượt xem

Từ Đạo Hạnh – Kho Tàng Truyện Cổ Tích Chọn Lọc | Educationuk-vietnam.org

Ngày xưa, ở chùa Thiên Phúc, trên núi Phật Tích (Sai’Son), gần tỉnh Sơn Tây, có một nhà sư nổi tiếng tên là Lộ, dân gian vẫn gọi là Đạo Hạnh. Cha ông là Từ Vinh, làm quan nhà Lý, đến thăm làng An Lãng, lấy một người họ Đường, sinh ra Đạo Hạnh.

Thuở nhỏ, Lộ chỉ thích du ngoạn, tỏ ra chí khí, thường đi cùng với Nho sinh Mao Sinh, đạo sĩ Lê Toàn Nghĩa, nhạc sĩ Phan Tại. Bố mẹ thấy Lộ chơi bời, đập đá, đi chơi với bạn suốt ngày nên thường mắng mỏ, không biết rằng tối đến, khi ở một mình, Lộ rất chăm chỉ lao đầu vào sách vở. Một hôm người cha nhìn vào phòng con trai, thấy ánh đèn leo lét, Lộ vùi đầu vào giường, tay vẫn ôm một cuốn sách, từ đó không còn lo lắng cho con nữa.
Khi đến kỳ thi, Lộ được bầu vào ban Bách khoa. Sau một thời gian, cha Lộ bị Duyên Thành Hầu hãm hại đã sai pháp sư Đại Điểu dùng tà thuật để hãm hại. Xác vứt xuống sông Tô Lịch, di chuyển đến cầu Quyết Kiều, ngay trước nhà của người giúp việc, rồi phi tang xác, dừng bước. Hầu tử sợ hãi báo cho Đại Điểu đến, niệm chú rồi làm ra quyết định, sau đó thân thể rơi xuống theo dòng điện, bị quét sạch.

Lộ thề sẽ trả thù cha, một hôm nhìn thấy Đại Điểu liền đi theo, chợt nghe tiếng nói “Chớ”, Lộ quăng gậy bỏ chạy.
Lo tìm đường sang Thiên Trúc (Ấn Độ) học phép thuật để chống lại Đại Điểu, đến xứ sở Răng Vàng anh vấp ngã và phải quay đầu trở lại. Về ở ẩn trên núi Phật Tích, ngày đêm tinh tấn tu luyện, đọc mười tám ngàn tám lần Đại Từ Bi Tâm Kinh Dharani. Một hôm, có vị thần hiện ra nói rằng: “Ta là Trần Thiên Vương, nhờ công đức và sự truyền tụng của sư phụ nên ta về đây ra mắt”. Lộ vui mừng khôn xiết, biết tu luyện xong có thể trả thù cho cha, nàng đến bến tàu Quyết Kiều, định lấy cây gậy đang cầm trên tay ném xuống dòng nước mà nàng mang theo. . xác của người cha. Bật nước ngược dòng, dừng lại ở cầu Tây Đường.
Lo tin vào phép thuật của mình, cô đến nhà Đại Điểu hỏi: “Có nhớ ngày trước không”? Sau đó, ngước mắt lên trời, không thấy gì, liền cầm gậy đánh Đại Điểu một cái. Đại Điểu lâm bệnh qua đời.
Trả thù được, Lộ muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn, đến một nơi vắng vẻ trên núi tu hành, gặp thiền sư Trí Huyền ở chùa Thái Bình và pháp sư Phạm Hối ở chùa Pháp Vân chỉ dạy cho ông rất nhiều điều. huyền diệu, mạnh mẽ, tất cả thú dữ đầu hàng. Đêm tối, ông đốt ngón tay làm củ, sắc nước uống chữa được mọi bệnh rất hiệu nghiệm.

READ  Tự Truyện Benjamin Franklin Online | Educationuk-vietnam.org

Lúc bấy giờ vua Nhân Tôn nhà Lý chưa có con trai. Có người ở Thanh Hóa dâng sớ báo rằng: “Ở miền duyên hải có một đứa bé lạ, mới ba tuổi, tự xưng là Thần Đồng, tự xưng là con vua, dân chúng tên là Giác Hoàng”. Vua sai người đi dò xét, rồi cho về kinh để trú tại điện Báo Thiên. Thấy con vô cùng thông minh, nhà vua yêu quý, muốn phong làm Thái tử. Triều đình can ngăn: “Đứa trẻ này thông minh đến mức phải sinh ra trong cung cấm để nối ngôi Hoàng đế”. Nhà vua vâng lệnh cất cao đàn hạc trong bảy ngày bảy đêm, để cầu phúc cho một hoàng tử.
Sư Lộ nghĩ đứa trẻ là Đại Điểu sinh ra, bèn nói với em gái rằng: “Thằng bé đó là kẻ giết người, muốn lên làm vua. Chúng ta phải có biện pháp ngăn chặn việc này xảy ra với đất nước”. Sau đó anh ta làm bùa rồi đưa cho cô đóng giả nam đi lễ rồi nhân cơ hội giấu lá bùa vào đâu đó trong ban thờ. Đến ngày thứ ba, khi các đạo sĩ đang làm lễ tế trời thì Giác Hoàng lâm trọng bệnh, bèn nói: “Cả vùng vây kín bằng lưới sắt, làm sao sống nổi”.

Vua sai ông điều tra, biết nhà sư Lộ làm phép, bèn hạ lệnh giam lỏng Lỗ ở Hưng Khánh, rồi giao cho các quan xử tội. Khi đó, khi Chong Hien Hou đi qua, Lo đã gọi điện cho Houn và nói: “Để cứu tôi khỏi tội lỗi, tôi sẽ gửi mạng sống của tôi vào cung để chuộc tội”. Hầu như không có trẻ em, được nhận ngay lập tức. Đến họp, các quan đều thưa rằng: “Bệ hạ không có hoàng tử, hãy cầu xin Giác hoàng tái sinh vào cung, nhưng Tử Lộ dám làm phép ngăn cản, đáng chết”. Chàng trai trẻ Sùng Hiền Hầu tâu với vua rằng: “Nếu Giác Hoàng thật là người lạ, sao Tử Lộ lại làm phép lạ mà không có phép thuật gì để cứu mình, Giác Hoàng còn kém Tử Lộ xa không? Kẻ trộm nghĩ nên tha cho.” Tội lỗi của Tư Mất, để buộc Lộ phải tái sinh trong hoàng cung ”. Nhà vua cho là đúng và ra lệnh tha cho Lộ. Lộ cảm ơn Hầu gia đã cứu mạng và nói: “Nếu phu nhân có thai, khi nào sinh nở, Hầu gia sẽ cho ta biết.” Vài tháng sau, cô Hou mang thai và khi sinh ra, cô đã vật lộn nhiều ngày mà không sinh được. Nhất cử người thông báo cho Lộ. Lu xuống tắm rồi ra ngưỡng cửa bỏ trốn và tử vong. Khi Lộ vừa mất, bà Hầu sinh được một con trai đặt tên là Đường Hoan, lên ba tuổi được vua Nhân Tông nhận làm con nuôi và lập làm Thái tử. Khi vua Nhân Tôn băng hà, thái tử lên ngôi gọi là Thần Tông, là hiện thân của thác Tử Lộ.
Nơi Tử Lộ thoát xác trên sườn núi Phật Tích, gần điện thờ Thiên Phúc, nên người ta lập đền thờ ngay tại đó.

READ  Từ hạt mầm bé nhỏ | Educationuk-vietnam.org