23 lượt xem

Vật lý 12 Bài 26: Các loại quang phổ | Educationuk-vietnam.org

Bài 1:

Câu nào sai?

A. Trong máy quang phổ, ống chuẩn trực được dùng để tạo ra chùm ánh sáng song song.

B. Trong máy quang phổ, buồng ảnh nằm sau lăng kính.

C. Trong máy quang phổ, người ta dùng lăng kính để phân tích các tia sáng song song phức tạp thành các tia song song đơn sắc.

D. Trong máy quang phổ, quang phổ của chùm sáng thu được trong phòng máy là một dải sáng màu cầu vồng.

hướng dẫn: Chọn câu trả lời DỄ DÀNG

Bài 2:

Để thu được quang phổ vạch hấp thụ,

A. Nhiệt độ của khí hoặc hơi hít vào phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng.

B. Nhiệt độ của khí hoặc hơi hít vào phải nhỏ hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng.

C. Nhiệt độ của khí bay hơi bị hấp thụ phải bằng nhiệt độ của nguồn sáng trắng.

D. Áp suất khí hút phải rất lớn.

hướng dẫn: Chọn câu trả lời KHÔNG

bài 3:

Nhận xét nào sau đây là không đúng về quang phổ liên tục?

A. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.

B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.

C. Quang phổ liên tục là những vệt màu riêng biệt hiển thị trên nền tối.

D. Quang phổ liên tục do các thể rắn, lỏng, khí phát ra khi bị nung nóng.

hướng dẫn: Chọn đáp án C

Bài 4:

Quang phổ liên tục do hai vật có bản chất khác nhau phát ra là

READ  Doanh số là gì? Doanh thu và doanh số có phải là một như nhiều người nghĩ? | Educationuk-vietnam.org

A. Hoàn toàn khác nhau ở mọi nhiệt độ

B. Hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ

C. Như nhau nếu mỗi vật có nhiệt độ thích hợp

D. Giống nhau nếu hai vật có cùng nhiệt độ

hướng dẫn: Chọn đáp án C

Bài viết cùng chủ đề: