3 lượt xem

Vở Bài Tập Toán Lớp 2 Tập 1 | Educationuk-vietnam.org

Sách giáo khoa toán lớp 2 gồm hai tập do Bộ Giáo dục và Đào tạo xuất bản, cung cấp cho các em học sinh những kiến ​​thức, kỹ năng cơ bản về tính toán và giải bài tập môn Toán.
Mục lục của vở bài tập Toán lớp 2 như sau:

Vở bài tập toán lớp 2 tập 1
1. XEM LẠI VÀ BỔ SUNG
Bài 1. Ôn tập các số có đến 100
Bài 2. Ôn tập các số có đến 100 (Còn tiếp)
Bài 3. Xếp hạng – Tổng số
Bài 4. Thực hành
Bài 5. Đê – xi – mét
Bài 6. Thực hành
Bài 7. Số bị trừ – Số bị trừ – Hiệu
Bài 8. Thực hành
Bài 9 + 10. Cùng luyện tập
Tự kiểm tra – Phần 1 – VBT Toán 2
2. QUẢNG CÁO BỘ NHỚ TRONG KHOẢNG CÁCH 100
Bài 11. Tuyển tập lên 10
Bài 12. 26 + 4; 36 + 24
Bài 13. Luyện tập – VBT Toán 2
Bài 14.9 cộng với một số: 9 + 5
Bài 15. 29 + 5
Bài 16. 49 + 25
Bài 17. Luyện tập – VBT Toán 2
Bài 18. 8 cộng với một số 8 + 5
Bài 19. 28 + 5
Bài 20. 38 + 25
Bài 21. Luyện tập – VBT Toán 2
Bài 22. Hình chữ nhật – Hình tứ giác
Bài 23. Bài toán về hơn
Bài 24. Luyện tập
Bài 2. 7 cộng với một số: 7 + 5
Bài 26. 47 + 5
Bài 27. 47 + 25
Bài 28. Luyện tập – VBT Toán 2
Bài 29. Ít hơn một vấn đề
Bài 30. Luyện tập
Bài 31. Ki – lô – gam
Bài 32. Luyện tập
Bài 3. 6 cộng với một số: 6 + 5
Bài 34. 26 + 5
Bài 35. 36 + 15
Bài 36. Luyện tập – VBT Toán 2
Bài 37. Bàn họp
Bài 38. Luyện tập – VBT Toán 2
Bài 39: Phép cộng đến 100
Bài 40. Lít
Bài 41. Luyện tập – VBT Toán 2
Bài 42. Luyện tập chung
Trắc nghiệm Tự luận – trang 50 – Phần 1 – VBT Toán 2
3. BỘ NHỚ TRỪ Ở 100. TRANG TRẠI
Bài 43. Tìm một số hạng trong một tổng
Bài 44. Luyện tập – VBT Toán 2
Bài 45. Số làm tròn trừ một số
Bài 46. 11 trừ đi một số: 11 – 5
Bài 47. 31 – 5
Bài 48. 51 – 15
Bài 49. Luyện tập – VBT Toán 2
Bài 50. 12 trừ một số: 12 – 8
Bài 51. 32 – 8
Bài 52. 52 – 28
Bài 53. Luyện tập – VBT Toán 2
Bài 54. Tìm số bị trừ
Bài 55. 13 trừ đi một số: 13 – 5
Bài 56. 33 – 5
Bài 57. 53 – 15
Bài 58. Luyện tập – VBT Toán 2
Bài 59. 14 trừ đi một số: 14 – 8
Bài 60. 34 – 8
Bài 61. 54 – 18
Bài 62. Luyện tập – VBT Toán 2
Bài 63. 15, 16, 17, 18 trừ một số
Bài 64. 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68-9
Bài 65. 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78-29
Bài 66. Luyện tập – VBT Toán 2
Bài 67. Bảng trừ
Bài 68. Luyện tập – VBT Toán 2
Bài 69. 100 trừ một số
Bài 70. Tìm số bị trừ
Bài 71. Đường thẳng
Bài 72. Luyện tập
Bài 73. Cùng tập thể dục
Tự kiểm tra – Phần 3 – VBT Toán 2
Bài học 74. Ngày và giờ
Bài 75. Thực hành xem đồng hồ
Bài 76. Ngày, tháng
Bài 77. Thực hành xem lịch
Bài 78. Cùng tập thể dục
4. ĐÁNH GIÁ
Bài 79 + 80 + 81. Xem lại phép cộng và phép trừ
Bài 82. Ôn tập hình học
Bài 83. Đánh giá về phép đo
Bài 84. Ôn tập về giải toán
Bài 85 + 86 + 87. Thực tế phổ biến
Tự kiểm tra – Phần 4 – VBT Toán 2

READ  Bài tập xác suất thống kê đại học có lời giải PDF | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: