9 lượt xem

Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 | Educationuk-vietnam.org

Vở bài tập Toán lớp 5 do Bộ Giáo dục và Đào tạo xuất bản nhằm giúp các em học sinh rèn luyện các kĩ năng cơ bản môn Toán, Sách bao gồm các bài tập vận dụng các phần trong sgk Toán lớp 5.

Giới thiệu chương trình học SGK toán lớp 5:

TOÁN HỌC LỚP 5 EPISODE 2

CHƯƠNG 3. ÔN TẬP – VBT TOÁN 5 LỚP 2
Bài 90. Hình thang
Bài 91. Diện tích hình thang
Bài 92. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 93. Cùng tập thể dục
Bài 94. Đường tròn. dấu
Bài 95. Đường tròn ngoại tiếp
Bài 96. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 97. Diện tích hình tròn
Bài 98. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 99. Cùng tập thể dục
Bài 100. Giới thiệu về lược đồ quạt
Bài 101 + 102. Thực hành tính diện tích
Bài 103. Luyện tập chung
Bài 104. Hình hộp chữ nhật. khối lập phương
Bài 105. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
Bài 106. Luyện tập
Bài 107. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
Bài 108. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 109. Cùng tập thể dục
Bài 110. Hình khối
Bài 111. Đề-xi-mét khối. Decimeter khối
Bài 112. Mét khối
Bài 113. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 114. Thể tích của hình hộp chữ nhật
Bài 115. Thể tích của một khối lập phương
Bài 116 + 117. Cùng luyện tập
Bài 118 *. Lối vào hình trụ. Giới thiệu Sphere
Bài 119 + 120. Luyện tập chung
Bài 121. Tự kiểm tra
CHƯƠNG 4. BIỆN PHÁP THỜI GIAN. CÁC DẠNG TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG ĐỘC ĐÁO.
Bài 122. Bảng đơn vị thời gian
Bài 123. Cộng các thước đo thời gian
Bài 124. Trừ số đo thời gian
Bài 125. Luyện tập
Bài 126. Nhân thời gian với một số
Bài 127. Chia số đo thời gian cho một số
Bài 128. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 129. Cùng luyện tập
Bài 130. Tốc độ
Bài 131. Luyện tập
Bài 132. Khoảng cách
Bài 133. Luyện tập
Bài 134. Thời gian
Bài 135. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 136 + 137 + 138. Cùng luyện tập
CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ
Bài 139. Ôn tập về số tự nhiên
Bài 140 + 141. Ôn tập về phân số
Bài 142 + 143. Ôn tập về số thập phân
Bài 144 + 145. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
Bài 146. Ôn tập đo đạc bề mặt
Bài 147. Ôn tập về đo thể tích
Bài 148. Ôn tập về số đo diện tích và thể tích
Bài 149. Ôn tập về số đo thời gian
Bài 150. Phép cộng
Bài 151. Phép trừ
Bài 152. Luyện tập
Bài 153. Phép nhân
Bài 154. Luyện tập
Bài học 155. Phân cách
Bài 156 + 157. Luyện tập
Bài 158. Ôn tập các phép tính theo thời gian
Bài 159. Ôn tập về chu vi và bề mặt của một số hình
Bài 160. Luyện tập
Bài 161. Ôn tập về tính diện tích và thể tích của một số hình
Bài 162. Luyện tập
Bài 163. Luyện tập chung
Bài 164. Một số dạng bài toán đã học
Bài 165 + 166 + 167. Luyện tập
Bài 168. Bàn ôn tập
Bài 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 174. Cùng luyện tập
Bài 175. Tự kiểm tra – VBT Toán 5

READ  DAV là trường gì? Những thông tin thú vị cần biết về trường DAV | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: